services_banner

Dürli şekilli deşikli deşikli turba zarba turba süzgüji

gysga düşündiriş:

Deşikli turba aýratynlyklary:

Birmeňzeş kebşirlemek, kislota, aşgar we ýokary basyşa garşylyk.

Takyk tegeleklik we gönilik.

Smoothumşak we tekiz ýer.

Netijeli süzgüç.

Arassalamak aňsat we uzak ömri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deşikli turba alýumin, poslamaýan polatdan, ýumşak polatdan we lehimli listden ýasalýar. Süzgüç elementleriniň, gidrawlika, ýagy gutarmak ulgamlarynyň we ş.m. köp sanly pudak üçin perforasiýa turbany üpjün edýäris. listler spiral ýa-da göni zolakda tegelek we argon arkasy kebşirlemek bilen kebşirlenýär. Çydamly materiallar we dürli aýratynlyklar bilen, deşikli turbalar suwuklygy, gaty we howany süzüp biler ýa-da arassalygyny üpjün etmek üçin dürli materiallary ele alyp biler.

Deşikli turbanyň gyralary: Gyralar, sahypanyň gyralary boýunça boş (perforasiýa edilmedik) ýer. Adatça uzynlykdaky margin iň az 20mm, ini boýunça margin iň az 0 ýa-da müşderileriň islegine görä bolup biler.

Deşikli turbanyň ulanylyşy:

Suw, ýag we ş.m. ýaly suwuklyklary we howany süzüň.

Dürli materiallary süzüň we azyk, derman, himiýa we daşky gurşawy goramak pudagy ýaly hapalary aýyryň.

Süzgüç elementleri üçin dürli goldaw hökmünde.

Sesi gowşadyk.

Granari şemaly üçin ulanylýar.

Deşikli turba aýratynlyklary:

Birmeňzeş kebşirlemek, kislota, aşgar we ýokary basyşa garşylyk.

Takyk tegeleklik we gönilik.

Smoothumşak we tekiz ýer.

Netijeli süzgüç.

Arassalamak aňsat we uzak ömri

Deşikli turba aýratynlyklary:

material alýumin, poslamaýan polat, ýumşak polat we garyndy list
Galyňlyk 0,4-15 mm
Turbanyň uzynlygy: 10–6000 mm ýa-da özleşdirilen
Daşky diametri 6–200 mm
Diwar deşik:  tegelek, gönüburçly, inedördül, altyburç, ýumurtga, erik gülleri we ş.m.
Deşikleriň diametri  3-10 mm
Açyk meýdan  23% –69%
Süzgüç takyklygy 2–2000 mk
Kebşirleýiş prosesi ýer bilen kebşirlemek ýa-da doly kebşirlemek. göni kebşirlemek ýa-da spiral kebşirlemek.argon arkasy kebşirlemek
Faceüzü elektrolitiki polishing, galvanizasiýa, çäge daşlamak, duzlamak we passiwasiýa
Çarçuwanyň gurluşy Bilen ýa-da bolmasa
Gaplamak çyglylyga garşy kagyz, palet, agaç gap

 

Turbanyň ululygy Aýakdaky deşikler Çukuryň ululygy Aýaklaryň deşikli meýdany
3/4 ″ 78 3/16 ″ 2.15
1 ″ 54 5/16 ″ 4.14
1-1 / 4 ″ 66 5/16 ″ 5.06
1-1 / 2 ″ 78 5/16 ″ 5.98
2-1 / 16 ″ 78 5/16 ″ 5.98
2-3 / 8 ″ 90 3/8 ″ 9.94
2-7 / 8 ″ 102 3/8 ″ 11.26
3-1 / 2 ″ 126 3/8 ″ 13.91
4 ″ 138 3/8 ″ 15.24
4-1 / 2 ″ 150 3/8 ″ 16.56
5 ″ 162 3/8 ″ 17.88
5-1 / 2 ″ 174 3/8 ″ 19.21
6-5 / 8 ″ 186 3/8 ″ 20.53
7 ″ 222 3/8 ″ 24.51
9-5 / 8 ″ 294 3/8 ″ 32.46

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň