services_banner

HANKE

“Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd” 2005-nji ýylda Hytaýyň Anping şäherinde döredildi. Biz süzülen süzgüç, süzülen süzgüç, süzgüçli disk, turba süzgüji, ýeri süzgüç, sebet süzgüji we ş.m. dürli süzgüç önümlerini we dokalan sim torlaryny öndüriji.

2013-nji ýylda ISO9001-i tassykladyk, ösen önümçilik we synag enjamlaryny, daşary ýurtlardan önümçilik tehnologiýasyny hödürleýäris we esasy süzgüç materialy hökmünde gözenekli metaldan süzülen materiallary öndürmekde ýöriteleşen söz derejeli hil süzgüç materialyny esasy süzgüç elementi hökmünde kabul edýäris we süzgüç elementi. Gowy hilinden başga, tehniki goldaw, ygtybarly süzgüç çözgüdi we kanagatlanarly hyzmat berýäris. Ulanyjylaryň önümçiliginiň has netijeli bolmagyna kömek edýäris.

20 ýyldan gowrak tejribe we ösüş bilen, metal süzgüç dizaýnyna, gözlegine we önümçiligine ýöriteleşýäris. Nebit-himiýa, polimer, ýangyç süzgüç, gaz arassalamak, suw arassalamak, azyk senagaty we ş.m. süzgüçinde Hanke öňdebaryjy marka boldy. Häzirki wagtda ABŞ, Günorta Koreýa, Kanada, Awstraliýa, Fransiýa, Germaniýa, Finlýandiýa, Italiýa, Braziliýa, Japanaponiýa, Taýwan we ş.m. ýaly müşderilerimiz bar, köpüsi meşhur we öz pudagynda öňdebaryjy marka.

Güýçli tamamlanmak we täze ykdysadyýet modeli bilen, müşderilere hyzmat etmegiň täze usulyny tapmaga we başga bir süzgüçli kompaniýa bolmaga synanyşýarys. Soň bolsa öz markamyz bar. Biziň wezipämiz, süzgüçlerimizi ulanyp, ulanyjylarymyzy has netijeli we has arassa etmek. Arassa gurşaw döretmek we adamlary has sagdyn etmek.

Oldhli köne we täze müşderileri biziň bilen habarlaşyp, zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz. Hanke süzgüji islegleriňize görä düzülip bilner. Biz ýokary hilli süzgüçler we gyssagly amatly hyzmat bilen siziň bilen hyzmatdaşlyga taýyn.

ISO

Biziň eýeçiligimiz:

Meşhur gözleg we ösüş topary;

Ösen dizaýn ideýalary;

20 ýyllyk iş tejribesi;

Standartlaşdyrylan önümçilik enjamlary;

Netijeli hil dolandyryşy;

Biz hödürleýäris

Custöriteleşdirilen önümler we hyzmat;

Ygtybarly süzgüç çözgütleri;

Tehniki goldaw;

Çalt eltip bermek hyzmaty;

Goşmaça tygşytlamak;

ISO1

Önümler

Süzülen süzgüç, süzülen süzgüç elementi, süzgüçli disk we dürli süzgüç elementleri we sim tor. Materialda poslamaýan polat, dupleks SS, Supper Duplex SS, monel, inconel, nikel, hastelloý we ş.m. bar.

Arza

Nebit-himiýa, polimer, katalitik süzgüç, ýangyjyň süzülmesi, nebit basyşynyň liniýasy we nebitiň süzülmesi we birmeňzeşligi; Gaz bilen bejermek; suwy bejermek; derman senagaty, azyk senagaty; senagat ýangyny goramak we ş.m.

goodIMG_3640
IMG_1755
QQ图片20180802170422
IMG_1765
IMG_1769
IMG_1745