services_banner

Süzülen süzgüç elementi mikroply eplenen süzgüç göni zawod

gysga düşündiriş:

Spesifikasiýa

Süzgüç derejesi: 3-200 mk

Temperatura: -50 ℃ -800 ℃

Diametri: 14-180mm, Uzynlygy: 35-1500mm

Hanke süzgüji islegleriňize görä düzülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pleated süzgüç elementi, poslamaýan polatdan dokalan mesh süzgüçli media tarapyndan öndürilýär, metal goldaw turbasy, metal goldaw torlary we süzgüç torlary bilen bezelendir.

Süzülen süzgüç elementi, süzgüç meýdanyny we ýokary gurluş güýjüni ýokarlandyryp, köp eplenen süzgüç gatlaklaryna eýedir. Tor dürli diametrli we deşikli poslamaýan polatdan, monelden, incelden, hastelloý we ş.m. materialdan ýasalýar. Şonuň üçin ýokary basyşa çydamly artykmaçlygy bar , ýylylyga çydamly, çalt, aňsat arassalanýan, dürli süzgüçli, gaýtadan ulanylýan we tygşytly.

Hapa bolanda ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar, bu bolsa kynçylygy aradan aýyrýar we çalyşýan süzgüçleri satyn almak we saklamak üçin çykdajylary tygşytlaýar.

Esasy baglanyşyk görnüşi:

1. Adaty interfeýs (222, 220, 226 ýaly)

2. Çalt interfeýs birikmesi

3. Baglanan baglanyşyk

4. Flanes baglanyşygy

5. Çybyk baglamak

6. customöriteleşdirilen interfeýs

Üstünligi:

Uly süzgüç meýdany we bölejikleri saklamak ukyby;

Gözenegiň ýokary derejesi, howanyň gowy geçirijiligi we süzgüç ukyby;

Arassalanandan soň gaýtadan ulanylýan ýelimli suwuk süzgüç üçin amatly;

Highokary temperaturada we ýokary basyşda işleýär

Arza

Polokary polimer senagaty

BOPP senagaty

Nebit-himiýa, nebiti gaýtadan işlemek

Derman we iýmit arassalamak ýa-da tigir sürmek

Gidrawlik maşyn

Gaz gözegçiligi

Suwy bejermek

Biz hödürleýäris

Custöriteleşdirilen önümler we hyzmatlar

Ygtybarly süzgüç duýgusy

Tehniki goldaw

Çalt eltiş hyzmatlary

Goşmaça tygşytlamak

Gurluşy

image1

Spesifikasiýa

image2

Model


(mm)


(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M.2)


(µm)

Media süzgüç

PF-86/200-R

200

86

M65x2P

0.20

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS simli mata

PF-86/350-R

350

0.35

PF-86/500-R

500

0.50

PF-100/800-R

800

100

M80x2P

1.00

image3

Model


(mm)


(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M2)


(µm)

Media süzgüç

PF-65/250-R

250

65

226
223
220
215

0.135

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS simli mata

PF-65/500-R

500

0.38

PF-70/750-R

750

70

0.42

PF-70/750-R

750

0.60

image4

Model


(mm)


(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M2)


(µm)

Media süzgüç

PF-35/102-R

102

35

   M18
M20 * 2.5
M20 * 1.5
NPT1 ″
3/4 - 16

0.026

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS simli mata

PF-35/207-R

207

0.07

PF-35/210-R

210

0.07

PF-35/242-R

242

0.08

PF-35/425-R

425

 0.15

PF-35/485-R

485

0.20

image5

Model

L
(mm)

D
(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M2)

R
(µm)

Media süzgüç

PF-62/180-R

180

62

G1 ″

0.09

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS simli mata

PF-86/254-R

254

 86

   G2 ″

0.17

PF-86/381-R

381

0.20

PF-86/508-R

508

0.27

PF-86/760-R

760

0.58

PF-140/760-R

760

140

0.65

image6

Model

L
(mm)

D
(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M2)

R
(µm)

Media süzgüç

PF-60/1432-R

1432

60

2 ″ * 12UN - 2A

1.015

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS simli mata

PF-60/1241-R

1241

0.98

PF-60/1025-R

1025

0.81

 image7

Model

L
(mm)

D
(mm)

M

Süzgüç meýdany
(M2)

R
(µm)

Media süzgüç

PF-60/400-R

400

60

M33 * 1.5P
M33 * 2P

0.40

3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75

SS sintezlenen süýümli tokly,
SS sim


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň