services_banner

Senagat habarlary

 • Kirpikli tor bilen tekiz toruň arasyndaky tapawut we aýratynlyklar

  Poslamaýan polatdan ýasalan süzgüçli ekran, barlamak we süzmek üçin ulanylýan metaldan ýasalan gurluş elementidir. Güýçli berkligi, berkligi we göterijilik ukyby bar we gaty skriniýa we süzgüç enjamynyň dürli görnüşlerine ýasalyp bilner. Arza beriş gerimi: nebitde giňden ulanylýar, che ...
  Koprak oka
 • süzgüçli disk

  Süzgüç diski esasan bir süzgüçde üç, bir süzgüçde ikisi üçin ulanylýar. Süzgüç plastinkasy köp gatly poslamaýan polatdan süzülen tordan ýa-da metaldan dokalan tordan ýasalýar we material SUS316L. Süzgüçiň takyklygy 2-200 μ m, diametri 100-3000mm. Bu häsiýetlendirilýär b ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan süzgüç elementiniň aýratynlyklary

  Poslamaýan polatdan süzgüç elementleri, süzülen süzgüç elementlerine we süzgüçli süzgüç elementlerine bölünýär. Poslamaýan polatdan süzgüç elementleriniň aýratynlyklaryny tanadarys. Metal süzgüç elementiniň aýratynlyklary: ýokary temperaturada we ýokary basyşda ulanylyp bilner; kostýum ...
  Koprak oka
 • Süzgüç enjamlaryna seresaplylyk we hyzmat etmek

  Süzgüç enjamlaryny ulanmak üçin seresaplylyk we tehniki hyzmat: Poslamaýan polat süzgüçini ulanmazdan ozal, garnituralaryň we möhürleýji halkalaryň doludygyny ýa-da zaýalanandygyny barlamaly, soňra bolsa talap edilişi ýaly gurmaly. Täze süzgüç ýuwujy serişde bilen arassalanmalydyr (haýyş edýärin ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan süzgüç elementini birleşdirijide ulanmak

  Poslamaýan polatdan süzgüç elementi, süzgüçli süzgüç elementine we süzgüçli süzgüç elementine bölünýär. Süzülen tor süzgüç elementiniň çig maly poslamaýan polatdan süzülen meshden ýasalýar. Poslamaýan polatdan süzgüç elementi dürli süzgüç enjamlarynda ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat süzgüç elementini öndüriji @ dykyz ekran süzgüç

  Poslamaýan polatdan süzgüç elementini öndüriji tarapyndan öndürilen süzgüç elementiniň köp sanly amaly bar we köp önüm süzgüç serişdesi hökmünde ulanylýar. Adaty poslamaýan polatdan süzgüç elementini öndüriji tarapyndan öndürilen süzgüç elementi sim torundan ýasalýar; käwagt ekranyň ortasy ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat süzgüç

  Poslamaýan polatdan süzgüç elementiniň diňe bir poslama garşylygy bolman, eýsem daşky görnüşi we beýleki aýratynlyklary hem bardygyny bilýäris. Poslamaýan poladyň ulanylyş diapazony has giňdir we ony durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar. Poslamaýan häsiýetler näme ...
  Koprak oka