services_banner

Köp gatly menek kebşirleýiş ekstruderi ekrany Specialörite şekilli mata polietilen film süzgüç poslamaýan polat süzgüç paketleri

gysga düşündiriş:

Köp gatly menek kebşirleýiş ekstruderi ekrany Specialörite şekilli mata polietilen film süzgüç poslamaýan polat süzgüç paketleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polat süzgüçiň esasy materiallaryna poslamaýan polatdan ýasalan süýümli süzgüçli, poslamaýan polatdan dokalan tor, fosfor mis tor, bürünç tor we ş.m. girýär we gyrasy materiallara alýumin, poslamaýan polat, mis nikel örtük we ş.m. girýär.
Süzgüçiň esasy materiallary poslamaýan polatdan süýümli süzgüçli, poslamaýan polatdan dokalan tor, fosfor mis tor, bürünç tor we ş.m. bolup, gyrasy materiallar alýumin, poslamaýan polat we mis nikel örtükdir.
Garaş. Süzgüç materialy bir gatlak ýa-da köp gatlak bolup biler. Görnüşine görä süzgüç tegelek, gönüburçly, bil, ýumurtga we ş.m. bölünýär.

Ulanyş gerimi: Esasan poliester filmde we himiki süýüm egirmekde hapa süzgüç üçin ulanylýar. Esasan gazyň, suwuk we gaty süzmek we barlamak, metbugatyň bölünmegi we ş.m.

Kislota, aşgar, ýokary temperatura we üwemek üçin garşylyk bilen, nebit, nebithimiýa, awtoulag, täze energiýa, azyk, dermanhana we başgalar ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

Kwadrat mesh: köplenç egrilen we dokalýan simleriň diametri birmeňzeş, egrilen we dokalýan meshleriň sany birmeňzeşdir (gönüburçly matalar dokalýan we dokalýan mesh sanlary üçin birmeňzeş däl), dokma görnüşini ýönekeý dokma we egirmek diýip bölmek mümkin; dokamak.

Poslamaýan polatdan ýasalan sim aýratynlyklary

1. Tekiz toruň üstü, berk dokalan we birmeňzeş reňk

2. Toruň birmeňzeş açylmagy, ýokary we durnukly süzgüç takyklygy

3. Her bir meýdana arassa agramy gramdan takyk dolandyrmak

4. Formanyň oňat görnüşi

5. Islendik uzynlygy üznüksiz ýüklemek arkaly üpjün edip bolýar

6. Senagatda iň ösen dokma enjamlary bilen

Poslamaýan polatdan ýasalan sim artykmaçlyklary

poslamaýan polatdan ýasalan tor önümlerimiz, esasanam awtoulag, daşky gurşawy goramak, ýokary güýçli barlag we goramak, nebit burawlamak we ş.m. ýaly pudaklarda ulanylýan ýörite ulanylýan ýokary derejeli inedördül torlary öz içine alýar. Kwadrat mesh sany 1 meshden 635 mesh aralygynda, diametri 0,02 ~ 4mm, ini 0.724m ~ 1,6m, uzynlygy hemişe umumylykda 30.5m bolup, hemmesini sazlap bolýar. ýokary takyklykly nepis önümlerimiz Germaniýadan we Japanaponiýadan getirilen dokma önümleri bilen öndürilýär we özbaşdak ösen täze akylly NC dokma önümleri. Tor gowy tekizligiň tekizligi, ýokary süzgüç takyklygy we durnukly öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Çuňňur gaýtadan işlemek arkaly takyk basyş süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri we wakuum süzgüçleri howa giňişligi, nebit, himiýa, süýüm, rezin, metallurgiýa, derman, iýmit we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

Poslamaýan polat süzgüçiň esasy materiallaryna poslamaýan polatdan süýümli süzgüçli, poslamaýan polatdan dokalan tor, fosfor mis tor, bürünç tor we ş.m. girýär we gyrasy materiallara alýumin, poslamaýan polat, mis nikel örtük we ş.m. girýär. süzgüç poslamaýan polatdan süýümli süzgüçli, poslamaýan polatdan dokalan tor, fosfor mis tor, bürünç tor we ş.m., gyrasy materiallar alýumin, poslamaýan polat we mis nikel örtükdir. Süzgüç materialy bir gatlak ýa-da köp gatlak bolup biler. Görnüşine görä süzgüç tegelek, gönüburçly, bil, ýumurtga we ş.m. bölünýär
Esasan poliester plyonkadaky hapa süzgüç we himiki süýüm egirmek üçin ulanylýar.

Poslamaýan polatdan ýasalan simler Prametrler

Meshes üstünde Çyzykly Pdýuým

Sim Diameter

Ini Opening

Açyň Area

Inch

mm

Inch

mm

Pçykýan

1 × 1

.157

4.00

.84

21.4

71.0

2 × 2

.118

2.50

.38

10.2

64.0

4 × 4

.063

1.60

.187

4.75

56.0

8 × 8

0.43

0.71

.08

2.08

42.0

10 × 10

.020

0.50

.080

2.03

64.0

14 × 14

.020

0.50

.051

1.30

51.0

16 × 16

.018

0.22

.0445

1.13

50.7

18 × 18

.017

0.43

.0386

.98

48.3

20 × 20

.016

0.40

.0340

.86

46.2

30 × 30

.012

0.30

.0213

.54

40.8

40 × 40

.010

0.25

.0150

.38

36.0

50 × 50

.008

0.20

.0120

.31

36.0

60 × 60

.007

0.178

.0097

.25

33.9

80 × 80

.0055

0.140

.0070

.18

31.4

100 × 100

.004

0.10

.0060

.15

36.0

120 × 120

.0037

0.09

.0046

.1168

30.7

150 × 150

.0026

0.06

.0041

.1041

37.4

180 × 180

.0023

0.058

.0033

.0838

34.7

200 × 200

.0021

0.05

.0029

.0737

33.6

250 × 250

.0016

0.040

.0024

.0610

36.0

300 × 300

.0015

0.040

.0018

.0457

29.7

325 × 325

.0014

0.035

.0017

.0432

30.0

400 × 400

.0010

0.025

.0015

.0370

36.0

500 × 500

.0010

0.025

.0010

.0254

25.0

635 × 635

.0008

0.020

.0008

.0203

25.0


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň