services_banner

500 Micron Wedge Sim Screen Tube SS304 Hapa suwlary bejermek

gysga düşündiriş:

Öýjükli turba turbasy, Jonson ekran turbasy, T şekilli / V şekilli sim süzgüç turbasy, doly ýaralanan kebşirleýiş sim turbasy ýa-da Jonson Ekran turbasy, ýokary takyklykly sim bilen eksenel goldaw gapyrgasyna spiral taýdan ýaralanýar. , we gapyrga we ýerüsti simler garşylyk kebşirlemek arkaly biri-biri bilen berk kebşirlenýär. Bu süzgüç elementleri ýokary takyklyk, kiçijik boşlugy açmak we ajaýyp tegeleklik aýratynlyklaryna eýe. Boşluk turbasy zerur ahyrky örtük, flanes, nurbat sapak we beýleki birikdirijiler we berkitmeler bilen enjamlaşdyrylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wedge simli ekran aýratynlyklary:

1. Öz-özüni arassalamak funksiýasy bilen takyk V şekilli sim sargysy, arka ýuwulmagyna amatly we blokirlemek aňsat däl.

2. Gyralary we burçlary bolmazdan ýüzü tekiz we tegelekligi ajaýyp

3. Tapawut birmeňzeş, kiçijik boşluk 20 mikronda dolandyrylýar we ýalňyşlyk 0,005mm. Müşderileriň ulanyş talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

4. Gurluşy köpdürli we süzgüçli ugur dürli-dürli. Çeýe ýöriteleşdirilen önümçilik müşderiniň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylyp bilner. Süzgüç ugruny müşderiniň talaplaryna laýyklykda içerden daşyna ýa-da daşyndan içerine sazlap bolýar.

5. Öz-özüňi goldaýan we kebşirlenen skelet gurluşy ýokary güýç we basyş göterijilik ukybyna eýedir

6. Poslama garşylyk we uzak ömri

7. Material saýlamak: poslamaýan polat 304,316L, 904L, Hastelloý

8. Kebşirli simli süzgüç turbalary suwy bejermekde, nebithimiýa, derman, içgi, iýmit, derman, biotehnologiýa, gaty suwuk bölünişik, krahmal süzgüç we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Diametri: müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir.

Gap: 50 mikrondan ýokary boşluk öndürilip bilner

Kirpik şekilli mesh süzgüç elementiniň esasy ulanylyşy: nebit, himiýa senagaty, dermanhana, azyk we içgi, metallurgiýa, kömür we beýleki pudaklarda barlamak we suwy arassalamak we ş.m.

 

IMG_2057 IMG_20150930_131642

 

 

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň