services_banner

SS304 Kagyz 500 μm süzgüçli simli ekranly disk ýasamak

gysga düşündiriş:

“Slot Wire Mesh Screen Disk” ýa-da “Johnson Screen Disk” diýlip atlandyrylýan “Wedge Wire Screen Mesh Disk”; material: poslamaýan polat sim (202, 205, 304, 304L, 316, 316L, 309, 321) we beýleki metallar. Kebşirli duralga: 0.015-50mm; Çarçuwaly toruň uzynlygy: 0,3-6500mm. Kirpik tor, esasan, kömür ýuwmak, kwars çäge suwsuzlygy, süzgüçli keramika, gaty suwuk bölüji, lagym arassalaýjy, süzgüç elementi, nebit, himiýa, derman, azyk we içgi, metallurgiýa, kömür we beýleki pudaklarda ulanylýar.


 • SS304 Kagyz 500 mkm süzgüçli simli ekranly disk ýasamak: SS304 Wedge sim / otedalan ýalňyş diskler / Aşak
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Öýjükli süzgüçli süzgüçli ekran, öýjükli mesh ýa-da Jonson Ekrany, T şekilli / V şekilli sim süzgüç turbasy, doly ýaralanan kebşirleýiş sim turbasy ýa-da Jonson Ekran turbasy, ýokary takyklykly sim bilen eksenel goldaw gapyrgasyna spiral taýdan ýaralanýar we direg gapyrgasy we ýerüsti sim garşylykly kebşirlemek arkaly biri-biri bilen berk kebşirlenýär. Bu süzgüç elementleri ýokary takyklyk, kiçijik boşlugy açmak we ajaýyp tegeleklik aýratynlyklaryna eýe. Boşluk turbasy zerur ahyrky örtük, flanes, nurbat sapak we beýleki birikdirijiler we berkitmeler bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  Haryt aýratynlyklary:

  1. Öz-özüni arassalamak funksiýasy bilen takyk V şekilli sim sargysy, arka ýuwulmagyna amatly we blokirlemek aňsat däl.

  2. Gyralary we burçlary bolmazdan ýüzü tekiz we tegelekligi ajaýyp

  3. Tapawut birmeňzeş, kiçijik boşluk 20 mikronda dolandyrylýar we ýalňyşlyk 0,005mm. Müşderileriň ulanyş talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

  4. Gurluşy köpdürli we süzgüçli ugur dürli-dürli. Çeýe ýöriteleşdirilen önümçilik müşderiniň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylyp bilner. Süzgüç ugruny müşderiniň talaplaryna laýyklykda içerden daşyna ýa-da daşyndan içerine sazlap bolýar.

  5. Öz-özüňi goldaýan we kebşirlenen skelet gurluşy ýokary güýç we basyş göterijilik ukybyna eýedir

  6. Poslama garşylyk we uzak ömri

  7. Material saýlamak: poslamaýan polat 304,316L, 904L, Hastelloý

  8. Kebşirli simli süzgüç turbalary suwy bejermekde, nebithimiýa, derman, içgi, iýmit, derman, biotehnologiýa, gaty suwuk bölünişik, krahmal süzgüç we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  Diametri: müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir.

  Gap: 0.02 mm-den ýokary boşluk öndürilip bilner

  DSC01373

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň