services_banner

BOPP% winil film prosesi üçin egirme tor süzgüji BOPP süzgüji

gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary

Netijeli süzgüç tizligi

Gowy poslama, ýylylyga we basyşa garşylyk

Uzak iş ömri

Gurmak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Egriji tor süzgüji, BOPP önümçilik liniýasy üçin ulanylýan egirme süzgüç, egirme süzgüç, aýlaw paketi we halka ýaly BOPP süzgüji / ekstruder süzgüji diýlip hem atlandyrylýar. Hanke BOPP önümçiliginiň ähli süzgüç ulgamlaryny üpjün edip biler.

Plastmassa önümçiligi öndürijileriň we enjamlary üpjün edijileriň arasynda ýokary derejeli täzelikleri talap edýär. Hanke, süzgüç çözgütlerini optimizirlemek üçin esasy polimer süzgüç önümçiliginiň zerurlyklaryny täze we innowasiýa ideýalary bilen birleşdirip bilýär. Gowy hilli polimer öndürmek we önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin egirme süzgüçler toplumyny üpjün edip bileris.

Egriji süzgüç elementi

Bu süzgüç, süzgüç tizligini gowulandyrmak üçin ýalpak enjamlar bilen enjamlaşdyrylan silindr görnüşli süzgüçdir. Adatça suwuklygyň gaplara ýa-da komponente giren ýerinde ulanylýan dokalan sim torundan ýasalýar. Sim simleriniň deşigi belli bir süzgüç elementi bilen üýtgeýär sim tor süzgüç elementi adatça diňe suwuklykdan has uly hapalanma bölejiklerini aýyrýar.

Müşderiniň isleglerine görä süzgüçleri adaty ululykdan ýörite sargyt edilen ululyga çenli dürli ululykda düzeris.

Elementiň spesifikasiýasy

Süzgüç derejesi: 1-200 mikron

Temperatura: -50-800

Diametri: 14-180mm, Uzynlygy: 35-1500mm

Egriji / ekstruder süzgüç paketi

Köp süzgüçleri dürli ölçeg ölçegleri bilen gyrasy / gyrasy bilen birleşdirip, has ýokary güýç we has ýokary netijelilik görkezýän süzgüçleri hödürleýäris.
Bizde umumy tegelek şekilli süzgüç, şol sanda metbugat halka görnüşinde ölýär we metbugat görnüşi ölýär.

Süzgüç paketiniň spesifikasiýasy

Süzgüç paketleri, adatça süzgüç we goldaw üçin gödek meshden ýasalýar.

Şekiller “Spin Pack” ekranlary:

1. Tegelek şekilli gaplar: diametri 25-600 mm (ýa-da özleşdirilişi ýaly)

2.Toroidal şekilli: Içki diametri 18 mm-den 250mm

Daşarky diametri 50mm-den 350mm

3. Dörtburç şekilli: ini 30mm-den 100mm, uzynlygy 60mm-den 400mm (ýa-da özleşdirilişi ýaly)

4.Goşulýan kemer: iň pes ini 30mm

5.Silindr şekilli: içki diametri 8 mm-den 600mm

6.Square şekilli, ýumurtga şekilli, beýleki görnüşli süzgüç

Material Poslamaýan polat, pes uglerod polat, mis, garyndy we ş.m.
Süzgüç tizligi 1-200 mikron
Gatlak 1-7
Rim / gyrasy SS ,, Al, mis ýa-da gyrasy ýok, boşluk bilen ýa-da ýok
Baglanyşyk Nokat kebşirlenen ýa-da tegelek bilen
Media süzgüç Dokalan sim tor ýa-da süzülen tor

Halkalar elmydama alýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar

Arza

 

PP, PS, PVC, PET we himiki süýümler we ş.m. üçin plastmassa senagatynda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň